Saturday 13 June 2015

Sambutlah Presiden Baru OpenMandriva!

,


Dan akhirnya proses pemilihan eksekutif asosiasi OpenMandriva pun selesai. Sambutlah Presiden baru dari OpenMandriva Association Colin Close a.k.a Itchka.


Om Colin Close a.k.a Itchka sendiri kita kenal sebagai leader dari team QA OpenMandriva yang sangat bijak dalam memandang berbagai masalah di OpenMandriva. Pengetahuan dan pengalamannya sebagai pengguna dan kontributor di Linux Mandrake/Mandriva tidak diragukan lagi. Inilah yang membuat, beliau didapuk sebagai Presiden dari OpenMandriva Association.

Untuk mendampingi Colin Close, OpenMandriva Association memilih Bernhard Rosenkranzer a.k.a Bero yang sebelumnya menjadi Release Manager OpenMandriva menjadi Wakil Presiden dengan satu lagi Wakil Presiden yang dulu menjadi Presiden dari OpenMandriva, yaitu om Raphael Jadot a.k.a Ashledombos. Untuk sekretaris dari OpenMandriva masih dijabat oleh Kate Lebedeff.

Sekali lagi, komunitas OpenMandriva Indonesia mengucapkan selamat bertugas! Semoga OpenMandriva terus berjaya...
0 comments to “Sambutlah Presiden Baru OpenMandriva!”

Post a Comment